Język Taktentus


Po co pisać i kompilator?
Aby dodać dwie liczby ...

Pętle

i := 4      %% pętla = program wypisuje kolejne liczby od 1 do 5
 j := 5
 j -= i
 @wy_n := j
 @wy := @n
 i --
@ <= i
_ := 1      %% skok bezwzgledny

_ := @stop  %% koniec programu
%% pętla = inaczej
i := 5
@ >= i     %% wynik porównania ląduje w @
_ := @stop %% koniec programu
@wy_n := i
@wy   := @n
i --
_ += -5 %% skok względny


© by Jacek Szewczyk A.D. 2015-2017